fbpx

Beau4Nails

BEAU4NAILS OPLEIDINGEN

Beau4Nails Opleidingen

Op deze pagina vind je de volgende informatie:

Over ons

Wij zijn Donna en Oscar Beaufort, getrouwd en 2 kinderen. Samen runnen wij Beau4Nails!

Beau4Nails is door Donna begonnen in 2011 als een prachtige nagelsalon bij ons aan huis in Nuenen. Later is daar een opleidingscentrum voor nagelstyling aan toegevoegd, waar Donna opleidingen, trainingen en workshops geeft. Daarna heeft Oscar het team versterkt en een webwinkel opgericht voor nagelproducten. Zo kunnen we onze kennis, ervaring en passie optimaal bundelen en alle aspecten mbt nagelstyling verzorgen.

Bij alles wat we doen staat de klant centraal. We kiezen voor een persoonlijke aanpak waarbij we eerlijk en open zijn en altijd vanuit een professionele basis van vak- en productkennis.

We helpen je graag!

Donna en Oscar Beaufort

beau4nails opleidingen leslokaal

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Bel of App ons of stuur een e-mail. We antwoorden meestal direct, maar uiterlijk binnen 2 dagen.

06-414 00 359 (Donna)

info@beau4nails.nl

Het bezoekadres van Beau4Nails is:

De Vroente 196

5672TS Nuenen

beau4nails locatie

Reviews

Check de laatste Google Reviews hier

reviews nagelopleiding brabant
reviews beau4nails opleidingen

Voorwaarden

Algemeen

Waar in deze tekst gesproken wordt over “opleidingen”, gelden de voorwaarden zowel voor opleidingen, trainingen en workshops.

Deze voorwaarden gelden voor de gehele duur van een opleiding, training of workshop.

Als je je inschrijft via het online inschrijfformulier voor een opleiding, training of workshop stem je in met het volgen van alle lessen en de bijbehorende voorwaarden en regels, inclusief het betalen van het lesgeld.

Het is niet mogelijk vrijstelling te krijgen op onderdelen van een opleiding.

We vragen je vriendelijk na afloop van een opleiding, training of workshop een evaluatie formulier in te vullen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Lessen

Bij de lessen zijn inbegrepen:

+ Koffie, thee, water of soep

+ Je krijgt voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en door de kleine groepsgrootte krijg je voldoende individuele begeleiding

+ Naast een (klein) theorie gedeelte, zijn de lessen vooral praktijkgericht waarbij technieken worden voorgedaan en geoefend

+ (Rook)pauzes: naar eigen indeling door de cursist

Als er voor een les modellen nodig zijn, moet je hier zelf zorg voor dragen.

Wijzigingen

Bij wijziging van lesdata worden de cursisten hiervan uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de les op de hoogte gebracht, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte, plotseling overlijden in de familie, enz.

Als je niet aanwezig kunt zijn bij een les meld je dan zo snel mogelijk af; uiterlijk 1 dag van tevoren. Tenzij er sprake is van overmacht.

De opleidingen, trainingen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

Lesgeld

Er wordt geen geld retour gegeven als een opleiding, training of workshop komt te vervallen of als je verhinderd bent. Wel mag je kosteloos aan de volgende training of workshop deelnemen of aan een andere t.w.v. hetzelfde bedrag.

Bij betaling in termijnen blijft het complete lesgeld schuldig, ook wanneer er tussentijds gestopt wordt met de opleiding, aangezien er een plek gereserveerd is voor de geplande weken.

Als je zonder opgaaf van reden niet deelneemt aan een les of tussentijds stopt met de cursus, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

De leskosten dienen minimaal 7 dagen vóór aanvang van de les overgemaakt te zijn via bankoverschrijving naar NL50 BUNQ 2043200569 tnv Beau4Nails of via de webwinkel www.beau4nailshop.nl. Eventueel, maar alleen na afstemming vooraf, kan ter plekke in de les betaald worden, vóórdat de les begint.

Alleen na goedkeur vooraf kan voor opleidingen afgesproken worden in termijnen te betalen.

BTW

Onze opleidingen en trainingen kunnen BTW-vrij aangeboden worden doordat Beau4Nails geregistreerd is bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daarmee wordt er dus geen 21% BTW in rekening gebracht.

De BTW vrijstelling geldt niet voor producten en productpakketten die bij Beau4Nails worden aangeschaft.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de opleiding, is na overhandiging eigendom van de cursist.

Het lesmateriaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Beau4Nails niet verspreid of gekopieerd worden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele print- of weergavefouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen zoals vermeld in het lesmateriaal, brochure of op de website.

Herroepingsrecht

Consumenten kunnen binnen 14 dagen na aanmelding gebruik maken van het herroepingsrecht, waarbij de inschrijving wordt geannuleerd en het lesgeld wordt teruggestort. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en een bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd

Privacy

Naam-, adres- en e-mail gegevens van de cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Beau4Nails en worden alleen gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops van Beau4Nails. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is en na toestemming van de cursist

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt mbt hun eigen zakelijke en/of privé situatie, wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld door Beau4Nails

Klachtenregeling van Beau4Nails Opleidingen

Beau4Nails is niet aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid waarvoor zij zich redelijkerwijs kan verzekeren.

Beau4Nails streeft er naar om alle cursisten naar tevredenheid ten dienst te zijn. Mocht je als cursist ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, dan kun je hierover contact opnemen met de betrokken docent. De melding wordt besproken en onderzocht, waarbij we kijken of er onderling een oplossing gevonden kan worden.

Mocht dit niet leiden tot een acceptabele oplossing, is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin het doen of nalaten van Beau4Nails Opleidingen wordt uitgelegd. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. De klacht kan gestuurd worden t.a.v. de heer O. Beaufort per mail naar info@beau4nails.nl.

Na indiening van de klacht krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht en de te volgen procedure en verwachte tijdsverloop. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht. U wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

De klacht is afgehandeld indien u dat heeft aangegeven of bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.

Als cursist heeft u bovendien de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.